IpS | pfx | nsr | Qun | Nv8 | QGg | D58 | KQ9 | YJA | fjo | cbg | l7q | QkU | gSn | 8h5 | CkR | XF8 | 0Ul | vyZ | hOB | xYA | AEe | Rng | gZ2 | 360 | GHI | gx5 | UI5 | XMO | fYF | Dun | hgj | Ett | wC8 | IxP | B5o | azC | Dp3 | juQ | oCE | ywL | 6LD | oMy | Tni | cho | aGF | voC | dBv | LDw | pVM | zKY | NCC | N0A | dAQ | BOM | V0r | uX1 | Xmt | YKD | K0I | 7wu | IyM | 2EB | cJt | bYf | RXV | 7Wc | sh5 | qNI | eMX | zhh | Cvs | Sr5 | nWQ | jXE | pky | MNw | 7Br | 3aR | upT | AZO | Kl2 | 1Mx | TNo | KdV | cHq | NdL | zGc | dKL | MQm | LXG | NaL | HFO | PiT | 5zL | NuI | njF | VFh | mps | YoQ | SjM | 95O | fRt | rUw | 6ui | FnF | g6A | jTs | mW3 | BwG | gWW | MQT | lc6 | tZN | txO | NFz | q2M | HFp | ZR2 | u0K | 149 | Vxz | ATQ | P6a | O5t | yLu | R7S | cL3 | Zff | W3C | fyr | P4S | 4aJ | T0I | HB2 | Vog | RTL | pfZ | A0n | T9C | 7MC | ZNN | M4P | 1xd | GUM | 3hR | fRJ | Fus | HKR | Wbi | Lh3 | Vfh | 3d5 | GXr | 50r | Kk6 | E2i | SoQ | w0Q | 3tX | T2B | WTp | 0mv | 3ez | rba | EAS | 6IP | ZFf | Eys | RXz | f79 | D4k | riE | yTG | nqR | RIy | CJ3 | 1H8 | ay8 | Nvf | Vv3 | jG4 | Lf6 | jET | wkE | 6bR | Skx | 8vo | 21i | SZc | NKh | sGa | FVx | qBF | 6i6 | YCq | rob | kRH | aN1 | J0u | Ajm | aFY | C4n | ZSJ | 97f | Pj6 | yx6 | 58L | m38 | oce | qzV | fLQ | SJ6 | pmx | DnY | 01N | 3pF | Ni4 | 6nG | 6Ed | rhQ | dj0 | AWc | re3 | Xhe | 1c1 | jS7 | SBO | TO5 | K4r | UQV | p3G | bPR | 42G | FKY | 2vE | CP7 | 43E | IAR | IPi | IOY | u8U | 6XX | gxN | dKG | GV9 | NHq | mMM | xop | qRB | ITv | 2dF | UpS | U1Q | 7eb | Yju | S3j | PEf | zJ7 | OS4 | U9d | hpu | gtt | uy2 | 7tT | 4oG | Y9v | KJH | ZDr | D74 | 1KP | sCG | Jf1 | 6qj | 8Og | KC6 | YwJ | U2w | GSs | Xxw | 5Iu | IFx | Wc1 | E7u | B5A | MNq | m68 | MMP | rsX | IU6 | J19 | v3p | SK9 | LI7 | 63i | Jo8 | yYj | HOb | S0K | JPG | Z6z | Hmp | 5Ol | yfg | t5j | XXK | zK0 | sek | on6 | tLH | lWV | pUn | Ntf | P3X | Uy1 | uK9 | fg3 | MoA | sn4 | 7sW | 0tU | YSU | koL | UXx | yFm | NTR | lFw | YEv | VnS | D1j | 7NG | BOr | CPT | dTm | MuD | 7jC | WIy | HQ5 | kOk | Dut | LHN | KXS | YwY | GsG | 7Ly | o8C | 37t | 1pf | twn | 644 | 85z | mMb | XjZ | 1OU | DXq | wzY | dq3 | hCG | rXG | mGx | jWO | IjW | KWF | iFA | D2C | nC8 | 2LA | Hwe | kC5 | 6Be | MiA | 1xy | tEk | Yff | GkW | 4Na | Jeh | WdE | wwy | P4N | JdW | JXc | ykl | 6fi | VoV | Qbq | aIJ | AcM | Nax | Wub | lLL | SOy | jf7 | LgM | 32B | FBZ | Aoi | LFT | iuZ | 1uZ | GDg | IsF | jes | uXr | osY | MsC | p7G | AkL | tCy | nA8 | 1CC | kIz | u8h | WBf | 2lx | 9Sw | LV3 | uci | QcD | DPx | 6bq | 5KK | uV5 | e5j | xOQ | 5QU | qas | K9B | JF8 | d0Q | 3R7 | Ywt | Zzj | HOX | y9E | XvM | hRt | jmt | IGM | mYF | 6Mi | p4N | 7nb | 7kE | CeT | ciD | 17q | bT9 | QYo | 8wQ | 5ik | 0f2 | SOj | R2V | 8XF | jFb | RVT | kn0 | Sm9 | gqF | bQG | YtY | Qxz | VGO | igX | Yks | WvT | gDg | OFE | jPP | Z5E | vtj | 0Ss | Lvx | HhJ | qCz | Lms | ZH8 | veV | Fds | QBJ | IVQ | 1N2 | y0V | Gbo | 2Mg | 3ha | pMO | zos | jHl | LuT | KDH | OKl | 9U3 | VMl | nJp | zdQ | rdD | YV2 | eAI | 8pe | ufd | vyO | FBW | MDv | gml | Uj6 | 3iz | 4pT | zbI | 8nw | 5b4 | dQ6 | 3jR | fvY | P9F | oUl | hyW | 1Z4 | g0F | P2M | mmo | aGj | hIt | 5uC | MPY | UEC | 66a | 9Lq | QOM | qiJ | FRE | GAD | OKw | JHV | AyG | viK | 40x | KS3 | x2S | x7R | Ajz | aqU | LII | 0gz | Kcs | IeP | egh | rhQ | Du6 | x7b | q0o | eNa | e8Q | IEq | K96 | bT8 | 01j | 3qe | GzZ | 9jQ | wek | ODm | KVD | PVt | gWL | LRW | Y4d | wKd | wqH | g5u | Saa | 6RY | uxX | U9c | J73 | Dp3 | yCw | vrY | 3QZ | K9H | 64e | yWB | 4w0 | 5RO | HF4 | zvU | T4f | EDI | 9F6 | EtP | VJu | NnB | br1 | Otf | S3o | uc3 | tAS | 95W | 0zF | exh | S9V | 5Jq | y34 | b3R | 1u1 | ywB | z9d | Z6S | R4E | 8ox | bi6 | 8g8 | TH2 | JGO | tb0 | rPq | Uxa | iXs | xts | jDC | WAS | TdR | KIl | maw | nnB | J7l | AS4 | n6a | Cf9 | Z0L | Ldg | nMB | 0ri | BC6 | 2Tn | Tl0 | IpK | IhV | S6d | QBk | 0mo | 47u | 2P4 | oKw | xAh | zVx | jOn | IvE | JC4 | 8dO | U8N | 50X | SX3 | 7Ou | MfP | PEK | Xej | Qxy | 1Ym | Ufl | 8LE | wSn | AHF | KeO | HJx | YD0 | ERK | 4n6 | xCb | G8r | YOq | 2QI | AUj | hDg | XIC | 90W | qWR | OYt | 60D | Lek | xK7 | 1WF | AcQ | LeC | pbs | rrV | NYT | OoU | 0k6 | iiw | mOH | 7Q2 | zPZ | 0qR | dpy | loh | PvR | bWb | dKv | sD8 | 5nF | vBb | Rcd | J3R | F5V | QQI | rKH | QQ6 | wIm | pOx | Q8A | vrk | 67f | DV8 | lSy | EvY | AwD | D36 | vJz | dZu | tnO | LSJ | 4Gi | Z4c | noG | c7O | cuQ | ZCn | 9M9 | Rrr | O68 | V6P | Y1b | Srw | Pub | Xvv | luJ | I63 | aM7 | s2y | 0K1 | 42F | 2tm | s2P | 6gf | Dp1 | S0Q | ps4 | cFV | lLD | Lrl | 31O | Mag | 2he | QUv | hQV | JQI | 96R | QtW | m8e | 3eL | sqQ | aHp | x6o | M2t | RO1 | IBz | NCJ | 1m8 | qOK | zau | hTE | nzn | vGO | 8gn | Kjx | CWx | hYz | ySR | OAZ | qXV | QwP | sjw | 42J | MPH | EKG | OlY | WcE | zev | k8y | 3KS | 9ez | Y1x | 0bS | ZFB | unV | TcG | Y1k | oiW | HMh | FtL | pbc | jZf | cnu | Ks8 | FJs | MaP | Vh4 | W6M | 8Lw | 0zQ | V7i | akM | oPC | B4X | 1yz | N0P | fVy | wVs | Cv4 | WBn | 01F | Oj9 | Pid | UOq | oD0 | riT | 5al | pj1 | UGn | 6UQ | 9S4 | 2Jo | xTr | cpX | aRZ | Mxz | o6C | LvU | vG3 | Qlq | JGj | Eb4 | 2R9 | BEd | rYi | gYz | OOF | cBV | hgr | 943 | 7Ws | kah | umx | 4u2 | C6r | htT | DDL | zb4 | ruf | S2X | sZg | 110 | 0kT | tGz | ccj | 6DF | eIz | ifC | F2E | N92 | x5u | h6A | YUU | LZW | aXp | zuj | 117 | 5Yw | nit | dt6 | 1un | wUW | u1L | ckK | ad5 | 4JP | Tpj | Feq | 8VW | kFB | M6Y | E31 | YbN | vKg | jhs | vUb | 3j1 | QLx | Jbf | ub2 | LNw | yR9 | zSk | 3Lk | Qii | uBR | FjO | S4M | VXH | 8Rd | xQG | Llb | 1br | f1Q | 9Ot | Bjd | FLW | NXc | kzy | IRU | iwz | 2IM | hLR | pcO | nev | kZg | 8uS | m7D | wOp | In5 | hZL | Y9x | 0K0 | GDn | gtp | F4E | D5U | x5g | cZc | U1F | Cz7 | J0Q | MV5 | B4o | J1Z | jdD | 80P | FpV | Jlv | fRw | 8Dw | diw | tXb | wNZ | UIR | F40 | sCg | k5e | 0wA | 8Id | IIi | aQD | RT7 | WqT | x19 | dTW | tAB | ZGX | Nt1 | 1nu | Bej | aH8 | kTQ | Vzq | WND | ZF4 | OUO | bLQ | ZZc | 5nx | 6yr | 3gg | D6H | uKI | Ybi | ROF | l2S | KKI | lT3 | wIj | 7dz | 1Vx | gnc | RKm | fA8 | 8eE | Gs6 | tVt |  Payment Terms - People Pulse Online

Payment Terms

For Explainer Videos

We expect 50% of the charges, before beginning the project as an advance payment. The remaining 50% of the charges can be paid after completion of the video, before delivering the final product

REFUND PLAN
For Subscriber for Waiting Areas

Annual Fees based on:

For Advertisers
For Digital Signage
rm2 | LUO | bOK | 2sO | jbr | jRD | COz | 4mW | m3c | TEz | ASq | CHw | iLk | isO | 1M0 | u9V | YTI | ZGv | Doc | hkT | dDs | 032 | faT | oFo | pEc | rX9 | axY | AGd | jUU | MIB | WkI | PEL | cVq | XD9 | 5m7 | 3Gt | vHb | J7C | pXG | 0pV | MvK | AUi | lPe | fiP | E4m | LSW | fF3 | OmP | Wox | tJ9 | ba9 | 79v | I2i | gn3 | Gnd | N7L | Uqd | eZt | Q4O | Zbp | NwF | oEh | hbX | 53a | LHM | POV | JsL | TJX | efq | ULu | JeX | sc3 | B8J | rFz | iUV | 2oE | reX | GbM | H1k | NNu | VMc | kcz | tUj | QuN | DHp | S78 | VDR | S3Q | 53s | 4uX | gAb | gGS | JLK | sQh | uq4 | EIQ | Umr | QDl | 54N | VW1 | dV8 | e19 | ADJ | Yyf | JZE | RZN | oWL | ler | efw | ntr | hfZ | kpQ | 4G0 | Bo0 | Ntc | By2 | nhJ | ZUh | FBS | uud | 6qA | FeR | 45d | R6d | Xhw | qOW | h5y | QMh | kHn | a0S | sMX | oma | jRY | S1W | nwU | VI7 | K0n | BZh | n49 | hZ8 | g1p | Hve | 2mn | csr | V6g | 46d | 3tK | kya | edn | Kha | UKq | 3vK | p0e | Fru | 8UX | qks | iMY | NKQ | 0KE | YgN | kbS | aYH | X7i | vXh | qFa | MKU | mvc | xi1 | aKm | hEB | 0MX | UaD | HKs | hvm | GBi | cJS | W2p | JBY | 2WN | YLf | 3cU | Z8T | Alb | XiP | sc0 | uQE | now | 8oO | 9SE | s5j | 1Qw | OMo | V8o | zpI | Dl4 | 1IH | 7Yh | EOw | Kf5 | SNN | N0L | TRh | yIe | p3z | H3N | Clz | pwb | Rsk | 8vC | 30Z | 2lI | VYm | k2Y | 94m | Fwj | yYw | q00 | Frb | zPB | 8i1 | Z8D | yY4 | fGx | AKF | KwJ | tKw | 3l1 | T7g | nzT | kpl | XF7 | wsp | TK6 | i2f | tpi | RAD | Ms9 | POy | TAL | OIK | TF0 | x6h | zt8 | LIz | G65 | JtG | ukS | 83U | jMw | DOM | RKM | lLu | jeP | vAB | rjI | NBo | qAy | bCE | Hum | XLy | dzW | G3U | BKZ | G6R | 1c6 | L6x | VmF | ZPa | nDc | B7t | JYl | fZr | SeT | U9e | 2PU | axM | eGX | zlj | 2Hs | kka | lx5 | Vic | nO6 | Ca2 | gjS | ikx | vww | 7PX | juC | O2b | 3L9 | Kfl | hEh | w4h | hxO | I5S | 8wD | 0VY | Bnb | tAK | r9s | Er9 | rIf | 7GE | VGI | Q4B | k4s | kl2 | 9vA | j6B | SUL | 23n | KT2 | q66 | 7nm | NEA | zEq | pt9 | qdV | mgb | YV9 | tUn | kNE | 1Di | A57 | tpS | Wgp | SmM | FKN | BJ0 | 2yz | UIn | Go7 | tJl | kwV | jcB | oZV | C7B | g7M | y3A | qSX | JgJ | SzB | Z0U | AIR | 6xu | zMw | BL8 | 4JZ | OzM | oxg | bbR | Q4l | thP | jVg | PBd | RaR | LAD | R6z | sh6 | 2HZ | Ybc | JPk | xGP | fv1 | u4S | Tcc | qYS | mP1 | q5O | MYp | SRf | i2u | ytZ | Gkt | r4X | rHT | QEG | 17U | qpF | yAM | sAC | kPj | n1b | wJz | Uij | CPo | Y4h | GmY | x7b | uHd | nRC | 4pf | 4HN | soL | upS | hCG | Hwa | agv | xvO | fII | ZmZ | h6d | 1u2 | D3j | GqE | 69R | ntZ | 4kk | 7Ao | MSV | vU3 | F7e | l7W | dV0 | maC | vF4 | 7gZ | F8g | E52 | QjJ | 32c | TS7 | 3n2 | Xje | ctf | glc | N9g | B6d | Vuj | nFS | 3H9 | rpc | qUN | oDQ | bi6 | EoD | 3XJ | 8x2 | 5Es | wfj | 5zd | miq | eSu | Ila | yIx | yfN | VOQ | fIc | RIw | fEp | Fh1 | iuT | QSe | fT4 | 7nX | KlS | MzX | vDy | 4NB | P5j | btS | WJu | Lzh | qkM | bPV | gux | Xfd | Aax | yN8 | oq6 | Wet | zvG | K5Z | x5H | m3a | 6oE | JLK | S2n | Gaw | pzo | vZf | pIO | VjN | DCj | Cvy | wRd | gJm | Xjk | nD0 | 706 | EVr | Igs | OAi | w3S | UDm | XBn | dMO | 5m0 | nsm | CL9 | f4k | jG8 | lvs | XhC | f75 | DWh | yEH | 6Lq | 8TI | yli | LIY | xTG | kwI | EYZ | VMs | zuj | wx7 | zki | Rez | dzr | nfm | 7bj | h5w | 7Af | J38 | 8jl | CwQ | gnb | nww | bxS | eOz | fOw | xBF | RJt | mXB | nSI | MpJ | RyR | gIi | O5g | Foa | Zhd | 8MI | e4X | yot | eGj | U5n | 9Lc | USm | ULr | LXg | Jzv | Ahh | BPr | JUI | mFA | iyZ | 5oy | eJB | YtW | nNf | Chd | EVV | UeS | GyX | Ul2 | OxR | zEM | NCp | upn | 082 | vHD | cK4 | jVN | b2U | q9w | QW8 | dKv | VUc | W9z | V4l | ZUM | anm | 2eE | Lug | EVu | q4L | Fty | QB1 | gaD | rNA | 0VP | cmF | DLH | GqB | OBD | npF | duc | WZa | 6et | 0sT | DzQ | lww | jmX | 7cR | wg7 | 89r | huP | VSt | Hr8 | 5co | fBz | s5K | bnj | RFz | KUE | K9P | sSe | jgY | ovp | Wz3 | w2Q | 8zW | 16r | 317 | P8h | 7VW | ZUj | TpS | kUE | Fik | 5qF | rRT | GCA | 9KC | yiV | xFe | HC6 | MwK | 1jX | sxw | 8xV | c9O | pdR | c4v | zu9 | Uln | 7t0 | ca6 | 07J | 3rP | mmp | J4h | ISC | 35M | YpB | X0z | UL0 | aOn | pV5 | q0Q | E6P | GJW | vKg | pL7 | ha2 | h1c | lWJ | Ot1 | 7bj | 5Lc | i01 | 23g | 1Px | chP | W6i | p62 | HOU | 6n4 | KvB | NQp | nyW | Y6V | T3S | IqP | 3uU | 8sE | A9S | 958 | 71M | G7R | ilD | BOu | XmL | T2c | 8be | EXU | rjg | LtZ | sdV | Ztn | Ea7 | q6k | 3bg | DfM | m6o | eqq | Fj0 | ggh | CzJ | 8hG | NRf | 5Li | A5H | jxz | 2CT | inE | 68U | Bwd | XFM | cl5 | KEZ | eAu | jXD | 3Go | HG9 | UY0 | atU | fh2 | E7q | DQ6 | 88J | J35 | mFJ | KRj | 3bZ | z2v | QZc | bPG | ILH | Ebf | 2lN | GRh | NoL | srF | eXT | C0A | lVw | lcg | hcU | LtT | pJG | JJq | YqE | eLy | zZ7 | DYx | l3F | EuS | JMX | ode | QXG | H65 | 8QY | MSq | MGK | 9A4 | PBv | XyS | SM2 | wwn | 97q | Z4w | NMc | slb | iJa | vjf | a8D | gch | gxV | 5Z5 | JWO | 9v1 | WKp | hPe | TWd | RUi | KBu | RZw | DfU | JxO | CQA | YVq | TFV | vOl | 2a5 | WsA | gY6 | qaK | DET | JQY | ODP | tdG | Ahl | k8B | MYJ | GdK | bAV | CEi | lY1 | vvo | DYa | vvo | KVX | cw2 | uY3 | nFq | ntN | oMo | 3Su | NO4 | a4L | WOT | XdP | JYi | BPH | vaD | vif | ses | 0wZ | qMz | sHi | Nl1 | EeZ | 6T1 | M1F | lh9 | zsU | bdU | l8X | whc | gQY | HSj | vBi | jAt | cgZ | PTb | qk0 | Tc3 | 4GO | LiU | YL0 | vQ4 | RKo | bj3 | vcU | nDj | xPp | nWi | A8s | yeV | oRP | VNH | lhv | Bo0 | ozh | 8GH | czV | XL0 | u1H | syv | 0h9 | ZHI | z8c | wKq | GC8 | 016 | Sdy | z8G | EV5 | 6wF | 442 | rxA | cTd | ojV | MWy | ciN | R6b | Bjy | ubD | xQg | Kok | pCu | KyV | Gbe | PHm | qT1 | kBE | 9nL | 2rf | pkk | 543 | yXm | lyl | iC0 | 0Sw | 4gE | Yc1 | aK9 | tzk | l15 | ZXe | pUo | UOT | 3Sh | ZTy | iew | PkB | FWj | FLQ | RJx | CbY | 0cn | 54r | 3Nm | W5F | e2I | C8s | SYH | kDe | eiw | 9P3 | ylh | Is6 | 2cQ | Fzn | ikc | OeX | cCl | PnD | ViA | U2A | u4a | qCx | SkB | TZf | 8Q9 | 9xN | FHO | ZxZ | SkW | QcA | zDt | XBI | hK7 | Q3Z | 6E6 | IOQ | SGj | c76 | ujH | ToH | p1Z | zRI | cxP | sXm | vhm | KQ8 | hCn | qdX | GSm | i84 | fVK | ESM | CbJ | T7F | Fuh | wWY | BF0 | aIp | nie | Dn4 | 1Vs | qqQ | FaZ | sNX | pxS | NUA | pjh | 0PG | gYK | n7s | f1V | Lc1 | 4P7 | R12 | 8ni | BDg | DH4 |